Cena Dionýza Ilkoviča už po siedmy raz ocenila výnimočných učiteľov a učiteľky prírodovedných predmetov – matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie, ktorí vychovávajú talenty na základných a stredných školách. Sú to často práve ich študenti, ktorí pod vedením svojich pedagógov  uspejú na medzinárodných kolách súťaží a odborových olympiád a domov prinesú cenné medaile. Za drahými kovmi sú však okrem talentu aj desiatky hodín strávených konzultáciami a prípravou pokusov na krúžkoch, ktoré vedú učitelia po vyučovaní vo svojom voľnom čase a nezriedka zadarmo.

„Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je zviditeľňovať ľudí, ktorí profesiu pedagóga nevnímajú len ako pracovnú náplň, ale ako životný cieľ. Za sedem rokov sme obdržali tristošesťdesiatšesť nominácií, čo svedčí o tom, že na Slovensku máme množstvo motivovaných pedagógov. Touto cenou vzdávame hold a uznanie učiteľkám a učiteľom, ktorých práca pomáha novým talentom rásť a rozvíjať sa. Ich výnimočné príbehy môžu byť inšpiráciou nielen pre kolegov-pedagógov, no pre celú našu spoločnosť. Pretože ich úspechy sú úspechmi aj našej budúcnosti. Toto ocenenie je o to dôležitejšie v kontexte výziev, ktorým naše školstvo a krajina v súčasnosti čelia,” hovorí Marián Marek, predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.

Do finálovej trojice tento rok porota vybrala Jána Motešického, ktorý vyučuje fyziku a informatiku na Základnej škole na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou, kde vedie aj obľúbený krúžok robotiky a Mariána Mišenčíka z Gymnázia Lipany, ktorý vyučuje matematiku a fyziku a vedie tiež obľúbený krúžok astronómie. Absolútnou víťazkou sa stala Jana Chrappová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Výnimoční pedagógovia motivujú mladé talenty

„Na Slovensku máme veľa učiteliek a učiteľov, ktorí podporu mladých talentov berú ako svoje poslanie a venujú sa im nad rámec svojho pracovného času, ostávajú však v úzadí. Títo pedagógovia si  za svoju prácu a nasedenie zaslúžia spoločenské uznanie, ktoré zosobňuje Cena Dionýza Ilkoviča. Ocenenie ich tiež povzbudzuje aj naďalej pracovať s talentovanými študentmi. Sú to predsa práve oni, kto často motivuje mladých ľudí vybrať si profesiu lekára či vedca. V našej krajine potrebujeme kvalitných pedagógov, ktorí zápal a nadanie pre prírodné vedy v žiakoch rozvíjajú už od útleho veku,“  objasňuje Martin Plesch, predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča a prezident Turnaja mladých fyzikov.

Dôležitosť rozvíjania záujmu o prírodné vedy už na strednej škole intenzívne vníma aj víťazka siedmeho ročníka Jana Chrappová:  „Oveľa lepšie sa pracuje so študentmi, ktorí sú už na strednej škole motivovaní ísť študovať  prírodné vedy a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase. Je dôležité, aby mladí ľudia ešte pred maturitou získali predstavu o slovenských vysokých školách, aby mali prehľad o tom, ako sa tu vyučuje, akí sú tu ľudia, ako vyzerá prostredie. To všetko sú dôležité faktory, ktoré ovplyvnia to, či sa budú hlásiť na slovenskú vysokú školu alebo odídu do zahraničia.“

Vedomostné olympiády sú pre žiakov kľúčové

Jana Chrappová je predsedníčkou krajskej komisie chemickej olympiády, venuje sa aj Olympiáde mladých vedcov IJSO a s kolegyňou z fakulty založili korešpondenčný seminár ChemoUK, do ktorého sa zapájajú mladí chemici z celého Slovenska. Školské olympiády a súťaže sú dnes neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku. Žiakov posúvajú dopredu po vedomostnej aj osobnostnej stránke a často zohrávajú kľúčovú rolu pri prijímacích pohovoroch na stredné a vysoké školy. Mnohí mladí reprezentanti Slovenska sú úspešní aj na medzinárodnom poli a zo zahraničných súťaží nosia domov cenné kovy a trofeje. 

Organizácia vedomostných olympiád na Slovensku je však v súčasnej dobe ohrozená. Za posledných 20 rokov ostáva finančná podpora súťaží na rovnakej úrovni. Predsedovia olympiád sa preto obrátili na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, aby situáciu riešilo. „Aktivity talentovaných učiteľov a žiakov prispievajú k budovaniu konkurencieschopného Slovenska. Náš rezort sa preto bude snažiť o výrazné zvýšenie finančných prostriedkov a podporiť tak pokračovanie tradície vedomostných olympiád na Slovensku,” hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker.

Tohtoročná Cena Dionýza Ilkoviča bola odovzdaná v bratislavskej Redute aj vďaka podpore partnerov. Najmä vďaka generálnemu partnerovi, ktorým je spoločnosť PosAm, a ďalším partnerom – Nadácii SPP, Teacher Development Program Slovakia, spoločnosti HORNEX a komunikačnej agentúre Seesame.