Cena Dionýza Ilkoviča sa zvyčajne udeľuje pedagógom zo základných alebo stredných škôl. Je však určená aj tým, ktorí sa zaslúžili o podporu aktivít v mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch a výchovu talentov. A tu sme u Jany Chrappovej na správnom mieste. Je predsedníčkou krajskej komisie chemickej olympiády, no venuje sa aj Olympiáde mladých vedcov IJSO či mnohým vlastným projektom. Zjednodušene by sa dalo povedať, že otvorila stredoškolákom dvere na Prírodovedeckej fakulte UK. Keď na univerzite zrekonštruovali laboratóriá, sprístupnila ich na prípravu stredoškolských olympionikov a na súťaže, aby mali všetci možnosť dostať sa ku kvalitnému laboratórnemu vybaveniu. Ale tam sa nezastavila.

„Organizáciu chemickej olympiády som zobrala takpovediac od podlahy. Začala som s učiteľmi v rámci kraja viac komunikovať, ale aj zisťovať, kde vidia problémy,“ vysvetľuje pedagogička. Keď sa postupne snažila problémy odstrániť, priviedli ju k mnohým ďalším aktivitám. S kolegyňou z fakulty založila korešpondenčný seminár ChemoUK, do ktorého sa zapájajú mladí chemici z celého Slovenska. Aktivita pre tých najlepších vyvrcholí letným sústredením v Bratislave, kde okrem iného zažívajú aj skutočný deň v koži vedca.  

Jane Chrappovej ako vysokoškolskej pedagogičke záleží na tom, akí študenti zo stredných škôl prichádzajú k nim na fakultu. „Oveľa lepšie sa pracuje so študentmi, ktorí sú už na strednej škole motivovaní ísť študovať prírodné vedy a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase. Je dôležité, aby mladí ľudia ešte pred maturitou získali predstavu o slovenských vysokých školách, aby mali prehľad o tom, ako sa tu vyučuje, akí sú tu ľudia, ako vyzerá prostredie. To všetko sú dôležité faktory, ktoré ovplyvnia to, či sa budú hlásiť na slovenskú vysokú školu alebo odídu do zahraničia,“ hovorí Jana Chrappová.  

Pre Janu Chrappovú je chémia úžasnou vedou, ktorá ju veľmi baví a tiež ju baví odovzdávať vedomosti, ktoré v nej nadobudla, ďalším generáciám. Vďaka svojim aktivitám sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorí ju nabíjajú energiou a rada s nimi pracuje. Zároveň však priznáva, že tieto aktivity sú časovo náročné. Je preto vďačná za každého kolegu či nadšeného študenta, ktorý sa stane súčasťou jej cesty, na ktorej pracuje s mladými.

„Oveľa lepšie sa pracuje so študentmi, ktorí sú už na strednej škole motivovaní ísť študovať prírodné vedy a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase. Je dôležité, aby mladí ľudia ešte pred maturitou získali predstavu o slovenských vysokých školách, aby mali prehľad o tom, ako sa tu vyučuje, akí sú tu ľudia, ako vyzerá prostredie. To všetko sú dôležité faktory, ktoré ovplyvnia to, či sa budú hlásiť na slovenskú vysokú školu alebo odídu do zahraničia.“
Jana Chrappová.