Nadácia Dionýza Ilkoviča v roku 2021 spúšťa projekt, ktorý pomáha učiteľom aj talentovaným žiakom, aby mohli naplno rozvíjať svoj vedecký potenciál. Našim cieľom je dlhodobo podporovať výuku a rozvoj nadaných detí v oblasti prírodných vied. Aby sme mali čo najviac talentov, potrebujeme zvýšiť popularitu prírodovedných predmetov. Preto sme sa rozhodli svoju pomoc rozložiť do dvoch prúdov. Budeme pomáhať jednotlivcom a študentským tímom, ktorí reprezentujú Slovensko na medzinárodných predmetových súťažiach. Zároveň však podporíme projekty, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky na zážitkové vyučovanie či mimoškolskú činnosť
v prírodovedných predmetoch. 

Nadácia pomáha z financií na svojom transparentnom účte. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete tak spraviť tým, že na tento transparentný účet prispejete.

1. Podpora prírodovedných reprezentantov

Veríme, že aj mladí nádejní vedci si zaslúžia podporiť svoj kariérny rozvoj, podobne ako napríklad športovci. Našim cieľom je finančne alebo organizačne pomôcť študentom, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Každý tím alebo študent môže mať iné “nenaplnené” potreby a preto o forme pomoci a jej recipientoch bude rozhodovať porota Ceny DIonýza Ilkoviča, ktorá má s mimoškolskou činnosťou a predmetovými súťažami bohaté skúsenosti. Môže ísť o podporu v rôznych formách, ako napríklad:

 • Finančný príspevok na vycestovanie
 • Organizovanie prípravného kempu pod vedením odborníkov v danej oblasti pred odchodom na súťaž
 • Zabezpečenie tímového oblečenia 
 • Príspevok na potrebné vybavenie a pod.

Cieľom projektu je oceniť a podporiť tých najlepších žiakov a budúcich vedcov v ich rozvoji, aby sa na súťaži mohli venovať už len samotnej práci a naberaniu skúseností.

2. Zlepšenie podmienok na zážitkové vyučovanie a mimoškolskú činnosť

Veda dokáže byť vzrušujúca. Poznávanie cez pokusy v laboratóriách v kombinácii s dobrým učiteľom dokáže zapáliť v mladých študentoch záujem o vedu. V nadácii už vďaka Cene Dionýza Ilkoviča vieme, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov. No práve staré alebo chýbajúce vybavenie je často problémom, ktorý znemožňuje experimentálnu výuku. A to nielen počas hodiny, ale aj na krúžkoch po vyučovaní. Preto ponúkame žiakom a učiteľom možnosť požiadať o finančný príspevok, ktorý vedia využiť napríklad na:

 • Opravu školského laboratória
 • Zakúpenie nových pomôcok
 • Podporu fungovania prírodovedného krúžku a pod.

Požiadať o finančnú podporu je jednoduché, stačí vypísať krátky formulár a priložiť video (čím kreatívnejšie, tým lepšie), v ktorom poviete alebo ukážete, na čo by ste príspevok využili. O tom, ktoré projekty podporíme, rozhodne verejnosť a odborná porota. Polovicu cien udelíme projektom, ktoré vyhrajú verejné hlasovanie, druhú polovicu vyberie odborná porota NDI..

Cieľom projektu je pomôcť vytvoriť podmienky, aby bola výuka prírodovedných predmetov zábavnejšia a atraktívnejšia. Veríme, že to pomôže zvýšiť počet detí, ktoré sa budú vede venovať aj po zvonení a nakoniec budeme mať aj viac talentov a budúcich slovenských vedcov.

3. Cena Dionýza Ilkoviča

Nezabúdame ani na najdôležitejšiu časť rovnice študentského úspechu. Na učiteľov. Už od roku 2017 oceňujeme tých najlepších Cenou Dionýza Ilkoviča. Tá je určená do rúk pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí aj po zvonení pripravujú mladých vedcov na svetlú budúcnosť. Nielen finalisti, ale aj všetci nominovaní učitelia predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika sú dôkazom, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov. A my sme veľmi radi, že im môžeme takto verejne poďakovať a oceniť ich. Od roku 2021 sa budú môcť o Cenu Dionýza Ilkoviča uchádzať aj učitelia a učiteľky, ktorí vedú mimoškolskú činnosť v oblasti biológie. 

Učitelia ocenení CDI dostávajú:

 • Finančnú cenu
 • Sošku “Plamienok poznania” od akademickej sochárky a dcéry Dionýza Ilkoviča pani Evy Potfajovej
 • Vecné ceny od partnerov nadácie
 • Verejné ocenenie ich práce na slávnostnom udeľovaní cien

Ak sa Vám naše aktivity páčia, môžete sa stať ich súčasťou. Podporte nás pomocou finančného príspevku alebo 2% daní. Nápady na pomoc alebo zlepšenie radi uvítame na kontakt@nadaciadi.sk