Nadácia pomáha z financií na svojom transparentnom účte. O našich aktivitách sa dočítate nižšie. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete tak spraviť tým, že na tento transparentný účet prispejete.

1. Podpora prírodovedných reprezentantov

Veríme, že aj mladí nádejní vedci si zaslúžia podporiť svoj kariérny rozvoj, podobne ako napríklad športovci. Našim cieľom je finančne alebo organizačne pomôcť študentom, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Každý tím alebo študent môže mať iné “nenaplnené” potreby a preto o forme pomoci a jej recipientoch bude rozhodovať porota Ceny DIonýza Ilkoviča, ktorá má s mimoškolskou činnosťou a predmetovými súťažami bohaté skúsenosti. Môže ísť o podporu v rôznych formách, ako napríklad:

  • Finančný príspevok na vycestovanie
  • Organizovanie prípravného kempu pod vedením odborníkov v danej oblasti pred odchodom na súťaž
  • Zabezpečenie tímového oblečenia 
  • Príspevok na potrebné vybavenie a pod.

Cieľom projektu je oceniť a podporiť tých najlepších žiakov a budúcich vedcov v ich rozvoji, aby sa na súťaži mohli venovať už len samotnej práci a naberaniu skúseností.

2. Cena Dionýza Ilkoviča

Nezabúdame ani na najdôležitejšiu časť rovnice študentského úspechu. Na učiteľov. Už od roku 2017 oceňujeme tých najlepších Cenou Dionýza Ilkoviča. Tá je určená do rúk pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí aj po zvonení pripravujú mladých vedcov na svetlú budúcnosť. Nielen finalisti, ale aj všetci nominovaní učitelia predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika sú dôkazom, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov. A my sme veľmi radi, že im môžeme takto verejne poďakovať a oceniť ich. Od roku 2021 sa budú môcť o Cenu Dionýza Ilkoviča uchádzať aj učitelia a učiteľky, ktorí vedú mimoškolskú činnosť v oblasti biológie. 

Učitelia ocenení CDI dostávajú:

  • Finančnú cenu
  • Sošku “Plamienok poznania” od akademickej sochárky a dcéry Dionýza Ilkoviča pani Evy Potfajovej
  • Vecné ceny od partnerov nadácie
  • Verejné ocenenie ich práce na slávnostnom udeľovaní cien

Ak sa Vám naše aktivity páčia, môžete sa stať ich súčasťou. Podporte nás pomocou finančného príspevku alebo 2% daní. Nápady na pomoc alebo zlepšenie radi uvítame na kontakt@nadaciadi.sk