Nadácia pomáha z financií na svojom transparentnom účte. O našich aktivitách sa dočítate nižšie. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete tak spraviť tým, že na tento transparentný účet prispejete.

1. Cena Dionýza Ilkoviča 

Študentský úspech je založený na základnej rovnici. Na jednej strane stoja žiaci a na druhej učitelia, ktorí sú katalyzátorom úspechu a zápalu pre ďalší rozvoj. Od roku 2017 preto oceňujeme tých najlepších učiteľov Cenou Dionýza Ilkoviča. Tá je určená pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí aj po zvonení pripravujú mladých vedcov na svetlú budúcnosť. Nielen finalisti a finalistky, ale aj všetci nominovaní učitelia predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia či informatika sú dôkazom, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov. A my sme veľmi radi, že im môžeme takto verejne poďakovať a oceniť ich.  

Učitelia ocenení CDI dostávajú:

 • Finančnú cenu 
 • Sošku „Plamienok poznania“ od akademickej sochárky a dcéry Dionýza Ilkoviča pani Evy Potfajovej 
 • Vecné ceny od partnerov nadácie 
 • Verejné ocenenie ich práce na slávnostnom udeľovaní cien 

Prečítajte si viac o Cene Dionýza Ilkoviča tu.  

2. Podpora prírodovedných reprezentantov a reprezentantiek 

Veríme, že aj mladí nádejní vedci si zaslúžia podporu svojho kariérneho rozvoja, podobne ako napríklad športovci a športovkyne. Naším cieľom je finančne alebo organizačne pomáhať študentom, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Každý tím alebo študent môže mať iné „nenaplnené“ potreby, a preto o forme pomoci a jej recipientoch bude rozhodovať porota Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorá má s mimoškolskou činnosťou a predmetovými súťažami bohaté skúsenosti. Môže ísť o podporu v rôznych formách, ako napríklad:

 • finančný príspevok na vycestovanie, 
 • organizovanie prípravného kempu pod vedením odborníkov v danej oblasti pred odchodom na súťaž,
 • zabezpečenie tímového oblečenia,  
 • príspevok na potrebné vybavenie a pod. 

Cieľom projektu je oceniť a podporiť tých najlepších žiakov a budúcich vedcov v ich rozvoji, aby sa na súťaži mohli venovať už len samotnej práci a naberaniu skúseností. 

Podporené projekty v roku 202

Vybavenie pre inovatívnu školu v Skýcove 

Jozef Zvolenský získal v roku 2020 Cenu Dionýza Ilkoviča v mimoriadnej kategórii „Online vzdelávanie“. V čase pandémie COVID-19 bol totižto jedným z prvých učiteľov, ktorí svoje vyučovanie zručne preniesli do online priestoru a stal sa z neho obľúbený matematický „YouTuber“. Jeho škola v Skýcove sa minulý rok zapojila do testovania kutikulárnej reformy, to však vyžadovalo nové technické vybavenie, na ktoré škola nemala prostriedky. Vďaka finančnej podpore Nadácie Dionýza Ilkoviča a jej partnerov sa prostriedky nakoniec podarilo zohnať a inovatívne vzdelávanie v Skýcove sa mohlo rozbehnúť na plné obrátky.

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pre nákup technického vybavenia školy (interaktívna dotyková tabuľa, notebook, kamera, ozvučenie…)

Rozhovor s Jozefom Zvolenským si môžete prečítať na tomto odkaze.

Organizácia sústredenia riešiteľov biologickej olympiády 

Biológia do portfólia podpory Nadácie Dionýza Ilkoviča pribudla len nedávno, no rýchlo sa stala jej nedielnou súčasťou. Biologická olympiáda je úzko spätá s laboratórnou prácou, aj preto je dôležité, aby žiaci mali možnosť systematicky sa pripravovať nielen po teoretickej, ale aj praktickej stránke. V rámci prípravy našich reprezentantov a reprezentantiek, ktorí vycestovali na Medzinárodné kolo biologickej olympiády (International Biology Olympiad) v Spojených arabských emirátoch, sa takéto prípravné sústredenie uskutočnilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naša výprava sa po úspešnom absolvovaní medzinárodného kola vrátila s dvomi bronzovými medailami.

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pre zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre prácu v laboratóriu (pomôcky a chemikálie)

46. ročník Letnej školy chemikov 

Letná škola chemikov (LŠCH) pokračovala aj tento rok svojím už 46. ročníkom, tentokrát organizovaným v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie s dlhou tradíciou určené pre najúspešnejších riešiteľov krajských kôl chemickej olympiády v kategóriách B a C prilákalo od 2. do 14. júla 2023 až 53 študentov z celého Slovenska. Program zahŕňal odborné prednášky, semináre a laboratórne cvičenia pod vedením vysokoškolských pedagógov, zamerané na rozvoj vedomostí a praktických zručností vo všetkých oblastiach chémie, ako aj prípravu štyroch najúspešnejších riešiteľov na 55. Medzinárodnú chemickú olympiádu (IChO) v švajčiarskom Zürichu. Títo úspešní reprezentanti na nej pre Slovensko vybojovali 3 strieborné a 1 bronzovú medailu.

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pri organizácii prípravného kempu pod vedením Slovenskej chemickej spoločnosti a Slovenskej komisie Chemickej olympiády v spolupráci s Univerzitou Matej Bela v Banskej Bystrici
 • Pokrytie stravovacích nákladov pre študentov, pedagógov a lektorov

Organizácia jesennej školy matematickej olympiády 

Na to, aby sa mohli žiaci kvalitne pripravovať na súťaže a dosahovať na nich úspešné výsledky, potrebujú aj podporu a odbornú pomoc svojich pedagógov. Práve preto sa aj v minulom roku konala aj Jesenná škola matematickej olympiády, ktorá bola určená pre učiteľov základných a stredných škôl. Pedagógovia zodpovední za prípravu žiakov na účasť v matematickej olympiáde si rozšírili svoje znalosti v oblasti organizácie matematickej olympiády prostredníctvom odborných prednášok, inštruktáží, interaktívnych seminárov a diskusií, zároveň mali možnosť vymieňať si medzi sebou skúsenosti a získavať nové kontakty. Jednou z hlavných tém bolo aj to, ako motivovať žiakov k riešeniu matematickej olympiády a prispieť tak k podpore väčšieho množstva talentov.

Forma pomoci:

 • Finančná podpora pri organizácii odborného sústredenia pedagógov pod vedením Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Katedry matematiky UPJŠ v Košiciach
 • Pokrytie pobytových a stravovacích nákladov pre pedagógov základných a stredných škôl