Darujte svoje 2 percentá z dane na podporu budúcnosti

Naša budúcnosť závisí od toho, čo dnes investujeme do detí a ich vzdelávania. Práve učitelia a učiteľky sú tí, ktorí formujú deti a mládež a výrazne ovplyvňujú to, aký svet nás čaká o pár rokov.

V týchto dňoch môžete investovať svoje 2% z dane do podpory učiteľov a mladých vedcov a vedkýň, ktorí dokážu zmeniť náš svet. Vďaka vám budeme môcť podporovať kvalitné vzdelávanie a oceňovať učiteľov a učiteľky, ktorí sa mladým venujú naplno a nad rámec svojich bežných povinností.

Prečo má zmysel darovať nám 2%?

  • Podporujeme mladých nádejných vedcov a vedkyne, ktorí v zahraničí reprezentujú Slovensko na medzinárodných olympiádach a predmetových súťažiach v zahraničí.
  • Každý rok oceňujeme výnimočné učiteľky a učiteľov, ktorí rozvíjajú mladé talenty a vychovávajú budúcu generáciu vedcov a špecialistov.

V roku 2022 sme aj vďaka 2 percentám z dane podporili letnú školu matematickej olympiády, organizáciu sústredenia riešiteľov fyzikálnej olympiády či 45. ročník Letnej školy chemikov.

Naším cieľom je spoluvytvárať vhodné podmienky pre mladých vedcov a vedkyne, aby mohli rozvíjať svoje talenty a zbierať nové vedomosti a skúsenosti.

Darujte svoje 2% z dane a podporte našu budúcnosť aj vy.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE:

IČO: 52589030
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Sídlo (ulica): Bajkalská
Súpisné číslo: 17978/28
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava-Ružinov

Tlačivá a základné informácie pre poukázanie 2% z dane:

  1. SOM ZAMESTNANEC

Ak ste zamestnanec a zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ, nezabudnite do 15.02.2023 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť k ročnému zúčtovaniu nájdete TU.

Do 30.4.2023 podajte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, na daňový úrad podľa vášho bydliska.

  1. SOM FYZICKÁ OSOBA A DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVAM SÁM

Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. Do príslušných kolóniek daňového priznania na poukázanie 2% z dane („VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“), vyplňte naše údaje:

IČO: 52589030
Obchodné meno: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Vyplnené daňové priznanie nezabudnite, prosím, doručiť do 31.03.2023 (prípadne 30.6.2023) na daňový úrad, pod ktorý patríte.

  1. SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Vyplňte Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, kde si vypočítate vaše 1% prípadne 2%* z dane z príjmov právnickej osoby. Do príslušných kolóniek daňového priznania na poukázanie 2% z dane (VI. časť) vyplňte naše údaje:

IČO: 52589030
Obchodné meno: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť do 31.03.2023 (prípadne 30.6.2023) na daňový úrad, pod ktorý patríte.

* Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na jeho podanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 ZDP, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 ZDP len do výšky 1 % zaplatenej dane (§ 50 ods. 1 písm. b) ZDP).

O možnosti darovať 2% z dane na podporu mladých vedcov, vedkýň a ich výnimočných učiteľov a učiteliek môžete povedať aj svojim známym. Ďakujeme!