Šesťčlenný tím slovenských žiakov sa v polovici decembra zúčastnil Medzinárodnej Olympiády mladých vedcov v Thajsku, kde sa podobne, ako minulý rok znova umiestnil na popredných priečkach. Mladí školáci tak dokazujú, že aj keď podľa európskych dát záujem o vedu na slovenských školách klesá, stále máme študentov, ktorí vidia v tejto oblasti perspektívu.

Zdroj: archív respondentov

Aj keď prírodné vedy a technika napredujú v dnešnej dobe rýchlym tempom, záujem o ich štúdium na Slovensku nerastie. Dáta z roku 2022 mapujúce situáciu na európskom trhu práce odhaľujú, že medzi 38 povolaní, ktoré zaznamenávajú nedostatok pracovníkov, patria najmä inžinieri, zdravotnícki pracovníci a informatici. Zároveň, na prvých desiatich priečkach s nadbytkom pracovníkov sa nenachádza ani jedno povolanie z oblasti STEM (Science, technology, engineering and mathematics, teda veda, technológia, technika a matematika).

Nedostatok absolventov v prírodných a technických odborov na slovenských vysokých školách je obrazom malého záujmu o tieto študijné programy. Zatiaľ, čo na úrovni EÚ narástol počet absolventov STEM odborov v priebehu rokov 2013 až 2019 zhruba o 10 %, na Slovensku poklesol zhruba o 40 %. Príčinu tohto stavu možno hľadať na slovenských stredných školách, kde v roku 2023 maturovalo z matematiky len 11 % všetkých maturantov a ich počet sa každoročne znižuje.

Niektoré naše stredné školy však podnikajú kroky nato, aby túto situáciu zvrátili. V prieskume Nadácie Dionýza Ilkoviča sa ukázalo, že niektoré z najlepších stredných škôl na Slovensku majú navýšený počet vyučovacích hodín v prírodovedných predmetoch. Okrem toho podporujú aj rozvoj učiteľov prostredníctvom sebavzdelávania, pristupujú k žiakovi ako k vedcovi, motivujú ho písať vedecké či ročníkové práce a poskytujú žiakom možnosť výberu z voliteľných predmetov. Viac sa dočítate v tomto článku.

Podpora mladých talentov, aby sa venovali prírodným vedám, môže viesť aj cestou súťaženia. Výhra však nemusí byť vždy to jediné, čo žiakov ženie vpred. Podľa slov Lívie Suškovej, víťazky striebra na poslednom medzinárodnom kole Olympiády mladých vedcov, je chtivosť súťažiť príčinou aj iných dôvodov: „Najväčšou motiváciou súťažiť je pre mňa túžba objavovať nové a porozumieť rôznym témam. Prínosom tejto interdisciplinárnej olympiády je možnosť pochopiť prepojenie jednotlivých predmetov a riešiť problémy v širších súvislostiach.“

Slovenský tím na ceste do Thajska. Zdroj: archív Lívie Suškovej

Prírodné vedy sú spojené nádoby

Olympiáda mladých vedcov (IJSO) je určená pre žiakov do šestnásť rokov a kombinuje v sebe biológiu, chémiu a fyziku. Súťažiacich vedie k prepájaniu vedomostí a svojou komplexnosťou sa tak vymyká konceptu bežných predmetových olympiád, ktoré sú zamerané na jednu prírodovednú oblasť. Slovensko v nej má pevné postavenie – od roku 2004 získali slovenskí súťažiaci 73 medailí na medzinárodnom kole a ani posledný a minulý ročník nebol v získavaní úspechov výnimkou.

Lívia Sušková z Košíc a Lukáš Cvacho z Varína zistili už na základnej škole, že im je veda blízka. Lukáš sa spolu so šesticou Slovákov dostal do medzinárodného kola Olympiády mladých vedcov v roku 2022, ktoré prebiehalo v hlavnom meste Kolumbie v Bogote, kde získal bronzovú medailu. Následne sa ďalší rok znova dostal na medzinárodné kolo v Thajsku a i tam opäť vyhral bronz.

Najvyššia úroveň súťaží znamená pre žiakov, okrem boja o svetové prvenstvo, aj spoznávanie sveta v zaujímavých destináciách: „Kolumbia je naozaj pekná krajina, až na to, že na jednom výlete nás varovali, že nás tam môžu okradnúť. To bolo však len raz a našťastie sa to nestalo, boli sme v soľnej jaskyni. Majú tam aj všelijaké veľké obchody a pred vchodom nás kontrolovali, či nemáme bombu,“ spomína Lukáš na neobvyklé zážitky.

Okrem IJSO skúša Lukáš šťastie aj v Chemickej olympiáde (pod záštitou NIVAM), keďže chémia ho zo všetkých prírodovedných oblastí láka najviac: „Baví ma hlavne anorganická chémia. Aj v organickej je toho veľa zaujímavého, a to hlavne preto, že sa tam dá všetko jednoducho logicky odvodiť. Oproti tomu sa napríklad v biológii musím všetko naučiť.“ Okrem iného ho začala baviť aj informatika, v ktorej by sa chcel viac rozvíjať.

Medzinárodné súťaže spravidla končia slávnostným ceremoniálom, z ktorého si slovenský tím odniesol v roku 2022 bronzové medaily. Zdroj: archív Lukáša Cvacha

Lívia sa do Olympiády mladých vedcov zapojila prvýkrát v roku 2023. Vedomostné súťaženie vníma okrem iného aj ako životnú príležitosť: „Účasť na súťažiach mi umožňuje vidieť oblasti, v ktorých sa dá zlepšovať, vypočuť si iné názory či prístupy k téme. Zároveň ma teší, že mám príležitosť stretnúť a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy ako ja. Takto si vytváram nové priateľstvá, a to aj z iných častí Slovenska a teraz už aj zo zahraničia.“

Prvé kroky do sveta sa jej podarili spraviť práve vďaka IJSO, ktorého medzinárodné kolo sa konalo v decembri 2023 v Bangkoku, hlavnom meste Thajska: „Výnimočnosť tohto ročníka spočívala v tom, že sa konala pod záštitou thajskej princeznej, ktorá sa osobne zúčastnila otváracieho ceremoniálu, a to bol pre mňa najväčší zážitok,“ uvádza Lívia, „Thajsko ma zaujalo svojou pestrosťou, farbami s prevládajúcou zlatou a prelínaním histórie so súčasnosťou. Bývali sme v mrakodrape na 25. poschodí a v rámci výletov sme navštívili známe historické chrámy.“ Ďalšou neobvyklou zaujímavosťou súťaže bolo, že počas celého podujatia nemali prístup k vlastným mobilným zariadeniam.

Na otváracom ceremoniáli vystúpil každý súťažný tím s vlajkou svojej krajiny pred thajskú princeznú a uklonil sa jej. Zdroj: archív Lívie Suškovej

Vzťah k vede formuje aj škola

Lukášovi spočiatku pomáhal hlavne jeho brat, no k príprave na súťažné úlohy využil aj prírodovedecký krúžok na svojej bývalej základnej škole vo Varíne. Teraz navštevuje Gymnázium Hlinská v Žiline a s prípravou neotáľa ani tam: „Prihlásil som sa na chemický krúžok. Od starších žiakov som sa dozvedel, že tam tiež prebieha príprava na olympiády.“

Svoj prvý medzinárodný úspech v Kolumbii zažil ešte na základnej škole, ktorá si toho podľa Lukášových slov veľmi váži: „Keď som sa vrátil, vyučujúci boli veľmi radi a na konci školského roku ma tiež obdarovali. Dostal som 50 Eur na poukážky na knihy a aj tablet, ktorý mi teraz veľmi pomáha pri učení.“

Chemický krúžok navštevovala v rámci prípravy na súťaže aj Lívia z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach. Najviac ju vďaka tomu zaujala chémia, kde mala možnosť nahliadnuť hlbšie do niektorých tém a robiť praktické cvičenia. Skúsenosti má aj so súťažením v Biologickej olympiáde (pod záštitou NIVAM), kde sa napríklad tri roky po sebe umiestnila na prvom mieste v okresnom kole (viď prehľad úspechov v tabuľke pod článkom).

„Som veľmi rada, že cítim podporu na gymnáziu, na ktorom študujem. Preto sa chcem týmto poďakovať vedeniu školy, tiež triednej profesorke Turčekovej a pani profesorke Podrackej, ktorá vedie chemický krúžok,“ hovorí Lívia, „pedagógovia nás vždy informujú o možnostiach zapojenia sa do súťaží a podporujú našu účasť. Niekedy aj osobne oslovujú žiakov, keďže vedia, v čom vynikajú a čo by koho mohlo baviť.“

Pani učiteľka Podracká, ktorá vedie chemický krúžok, ju taktiež oslovila s možnosťou spoločnej prípravy projektu a návštev výskumných pracovísk: „Vďaka Nadácii ESET máme možnosť spolu s ďalšími dvomi študentmi sa zúčastňovať krátkodobých pobytov napríklad na Slovenskej akadémii vied a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Najbližšie sa chystáme do Brna na Masarykovu univerzitu. Tieto návštevy mi umožňujú získavať praktické zručnosti z chémie nad rámec stredoškolského vzdelávania,“ uzatvára Lívia.

Súťažiacim pripravujú organizátori zaujímavý program, napríklad aj tzv. National night, na ktorom účastníci ukázali druhým niečo zo svojej kultúry. Zdroj: archív Lívie Suškovej

Prehľad Líviiných a Lukášových úspechov v prírodných vedách

Lívia Sušková
Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Košice

SúťažKoloUmiestnenieRok
Biologická olympiádaOkresnéPrvé2021
Biologická olympiádaOkresnéPrvé2022
Biologická olympiádaOkresnéPrvé2023
Chemická olympiáda DKrajskéPrvé2023
Chemická olympiáda CKrajskéDruhé2023
IJSOMedzinárodné (Thajsko)Striebro2023

Lukáš Cvacho
Gymnázium Hlinská, Žilina

SúťažKoloUmiestnenieRok
Chemická olympiádaKrajskéPrvé2022
IJSOMedzinárodné (Kolumbia)Bronz2022
Chemická olympiádaKrajskéDruhé2023
Fyzikálna olympiádaKrajskéPrvé2023
IJSOMedzinárodné (Thajsko)Bronz2023