2. dec 2021

Finalistov CDI 2021 predstavíme až v novom roku

Odovzdanie Ceny Dionýza Ilkoviča sa štandardne koná začiatkom novembra. Avšak, už druhý rok po sebe, nám plány na slávnostné ocenenie pedagógov komplikuje pandémia. Kým vlani sme cenu nakoniec odovzdali online,...