9. nov 2023

Už siedmykrát sme udelili Ceny Dionýza Ilkoviča

Cena Dionýza Ilkoviča už po siedmy raz ocenila výnimočných učiteľov a učiteľky prírodovedných predmetov – matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie, ktorí vychovávajú talenty na základných a stredných školách. Sú to často...