Pre členov CDI Alumni sa bude Nadácie Dionýza Ilkoviča snažiť pripravovať workshopy, kde budú môcť získať nové informácie a inšpiráciu pre ďalšiu prácu s nadanou mládežou. Nakoľko títo učitelia sa medzi sebou častou nepoznajú, CDI Alumni chce byť platformou, v ktorej si budú môcť vymieňať skúsenosti, pýtať si rady od kolegov, riešiť neriešiteľné úlohy alebo sa len tak pochváliť úspechom a motivovať ostatných.

Členovia CDI Alumni

 • Matej Badin
 • Ivan Bajnok
 • Zdenka Baxová
 • Lívia Baxová
 • Alena Behúňová
 • Peter Belan
 • Anton Belan
 • Daniela Benčatová
 • Jozef Beňuška
 • Jozef Bezák
 • Ladislav Blaško
 • František Bočkay
 • Renata Bottlíková
 • Miroslav Brandis
 • Katarína Čikošová
 • Slávka Čorejová
 • Lucia Dovalová
 • Tomáš Dudík
 • Milan Eliáš
 • Miriam Feretová
 • Štefánia Floreková
 • Peter Halák
 • Rastislav Halamiček
 • Angelika Haneszová
 • Róbert Harmata
 • Ľubica Hažírová
 • Anikó Hevesi
 • Ivan Hnát
 • Oľga Kačíková
 • Bibiana Kahánková
 • Alica Karkušová
 • Kornélia Kimijanová
 • Renáta Kincelová
 • Mikuláš Klimo
 • Eva Kmeťová
 • Jana Kobulská
 • Ľubomír Konrád
 • Miroslav Kozák
 • Anna Kožáková
 • Ľubomíra Krajčová
 • Pavol Kubinec
 • Adam Kukla
 • Martina Kušnírová
 • Oľga Lissýová
 • Romana Malečková
 • Beáta Marasová
 • Miroslav Mesaroš
 • Tatiana Mičáňová
 • Nadežda Miháľová
 • Andrea Michalková
 • Marta Mlynarčíková
 • Ján Motešický
 • Dagmar Môťovská
 • Ľubomír Mucha
 • Beata Nagyová
 • Erika Očková
 • Peter Pallo
 • Jana Partiková
 • Juraj Pavlovič
 • Zuzana Pazúriková
 • Pavel Petrovič
 • Jana Plichtová
 • Andrej Probst
 • Terézia Ptačinová
 • Beata Puobišová
 • Angelika Púzserová
 • Eva Raffajová
 • Andrea Regecová
 • Rastislav Rehák
 • Dagmar Skladaná
 • Jozef Smrek
 • Gabriel Stach
 • Iveta Šatanková
 • Lýdia Špániková
 • Iveta Štefančínová
 • Svetozár Štefeček
 • Ludmila Štupáková
 • Gabriela Šurínová
 • Jana Toderišková
 • Slavomír Tuleja
 • Miroslav Typčuk
 • Monika Vargová