Najnovšie články

12. mar 2024

Prioritou vzdelávania na Slovensku má byť talent

Ak sa od mala budeme venovať špičkovým žiakom s talentom v prírodných vedách, budeme mať výborné umiestnenia v medzinárodných súťažiach. Ak sa na nich včas nakontaktujú atraktívne odbory na univerzitách, viacerí študenti budú…
9. nov 2023

Už siedmykrát sme udelili Ceny Dionýza Ilkoviča

Cena Dionýza Ilkoviča už po siedmy raz ocenila výnimočných učiteľov a učiteľky prírodovedných predmetov – matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie, ktorí vychovávajú talenty na základných a stredných školách. Sú to často…