Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk finalistkám osobne minister školstva.

Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach – či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií, vďaka ktorým sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, sa mohli spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v ňom záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných ľudí dneška. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje práve takýchto učiteľov,” povedal po odovzdaní cien minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Pedagógov na Slovensku ubúda a ich priemerný vek rastie. Preto je jednou z hlavných obáv zástupcov Nadácie Dionýza Ilkoviča to, čo sa stane keď odídu do dôchodku aj poslední zanietení pedagógovia. „Priemerný vek pedagógov, ktorí sa venujú mimoškolskej činnosti, najmä v oblasti prírodných vied je dobre cez 50 rokov. Aj od nich samotných vieme, že mladých učiteľov nepribúda. A preto sa pýtame, kto bude trénovať naše budúce vedecké hviezdy. A čo sa stane s našou krajinou, ak nepodporíme tých, ktorí majú potenciál posunúť Slovensko vpred a vytvárať pracovné miesta,” varuje predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek. Jeho slová potvrdzuje fakt, že aj keď v minulom roku získali slovenskí žiaci na medzinárodných prírodovedných súťažiach viac ako 40 medailí, trend ukazuje skôr na neustály pokles úspešnosti. 

V Nadácii Dionýza Ilkoviča sa sústredíme výhradne na podporu učiteľov a žiakov v oblasti prírodných vied so zameraním na mimoškolskú činnosť. Preto je odborným garantom, ale aj predsedom poroty, ktorá hodnotí nominácie pedagógov, vedúci oddelenia Fyzikálneho ústavu SAV doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. Plesch je zároveň prezidentom medzinárodnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. „Tento rok došlo k jednej zásadnej zmene v pravidlách ocenenia. Prvýkrát mohli byť okrem matematiky, fyziky, chémie a informatiky nominovaní aj učitelia a učiteľky biológie . A bolo to vidno. Mnoho nominácií získali práve biologikárky. Celkovo prišlo 51 kvalitných nominácií na 41 rôznych pedagógov,” hodnotí nominácie Martin Plesch a dodáva: „Ukazuje sa nám zaujímavá vec. Za tých 5 rokov máme viacero nominovaných, ale aj finalistov z rovnakých škôl. To je aj prípad tohto roka. Zrejme na tých školách niečo funguje skutočne inak, lepšie, keď sú tam takí kvalitní učitelia a učiteľky. Bol by som veľmi rád, keby sa to “niečo” prenieslo do systémových riešení pre celý vzdelávací systém,” uviedol Martin Plesch. 

Odborná porota Ceny Dionýza Ilkoviča vybrala za finalistky pre ročník 2021 tieto pedagogičky: