Trojsten je občianske združenie, ktoré na Slovensku organizuje matematickú a fyzikálnu súťaž Náboj, korešpondenčné semináre a každoročne usporadúva Letné školy matematiky, fyziky a programovania. V združení sa angažujú ako vedúci hlavne vysokoškoláci, ktorí si sami podujatiami Trojstenu prešli. Jedným z nich je aj Matej Novota, študent na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky: „Od siedmej triedy som navštevoval týždňové sústredenia Trojstenu a riešil som korešpondenčný seminár. To ma nasmerovalo k výberu vysokej školy, aby som sa mohol venovať takýmto aktivitám ako vedúci.“ Na tohtoročnú Letnú školu programovania si pripravil aj vlastnú prednášku a učenie ho baví natoľko, že zvažuje doplnkové pedagogické štúdium.

Matej Novota predstavil účastníkom koncept Fínskeho stromu. Autorka: Mária Jánošíková

Trojsten sa významne spolupodieľa na tom, že aj malá krajina ako Slovensko vychováva šikovných ľudí schopných konkurovať svetu. Svojimi činnosťami nahrádzajú v mnohých oblastiach to, čo štát nedokáže dlhodobo poskytnúť – podporu a vzdelanie pre tých najšikovnejších žiakov: „našich podujatí sa zúčastňujú aj múdrejší študenti ako sme my sami, organizátori. Sú to každoroční výhercovia matematických olympiád a pravidelní riešitelia korešpondenčných seminárov, ktorí sem chodia kvôli veľkému prísunu nových príkladov,“ tvrdia organizátori.

Matej si Trojsten za posledné roky veľmi obľúbil a ako jeden z vedúcich prezradzuje, že všetky aktivity prebiehajú bez nároku na odmenu: „Robíme to preto, že nás to napĺňa a vieme, ako to pomohlo nám. Fungujeme hlavne vďaka príspevkom od sponzorov, univerzity a od našich bývalých účastníkov. Vďaka tomu môžu byť letné školy pre všetkých zadarmo.“ Vzdelávanie touto formou nie je samozrejmosťou, a preto sme sa jedno z takýchto podujatí rozhodli navštíviť spolu s Nadáciou Dionýza Ilkoviča.

V atmosfére podujatia panovala neustále zvedavosť a uvoľnenosť. Autorka: Mária Jánošíková

Letná škola programovania

Účastníci sa každý deň stretávajú o deviatej ráno v spoločnej informatickej učebni na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde program zahajujú riešením príkladov z webu Testovač. Je to zbierka úloh, ktorú vytvorili vedúci a organizátori v Trojstene a účastníkom má pomôcť k lepšiemu pochopeniu základných programovacích princípov. Zadania sa týkajú grafov, algoritmov, dátových štruktúr, geometrie a teórie čísel. Žiaci ich riešia celoročne, no na Letnej škole či sústredeniach majú možnosť o nich diskutovať priamo s vedúcimi a vďaka tomu lepšie pochopiť poznatky.

„Testovač dáva po odovzdaní úlohy spätnú väzbu o riešení a okrem správneho či nesprávneho výsledku žiakovi povie, či bol rýchly alebo pomalý. Dá sa podľa neho naučiť programovať úplne od nuly, ale je vhodný aj pre pokročilých. Testovač používajú dokonca aj na niektorých školách vo výuke,“ približuje pomôcku ďalší z lektorov Andrej Kiraly.

Úlohami sa zapodievajú skupinky nadšencov a spoločne o nich diskutujú. Autorka: Mária Jánošíková

Po hodine sa žiaci rozdeľujú do malých skupiniek podľa prednášok, ktoré chcú absolvovať. Vyučujúcimi sú na nich stále mladí vysokoškoláci, ktorí si výklad pripravili sami: „Prednášky sú každý deň rozdelené na ľahšie, stredne ľahké, stredne ťažké a ťažšie. Účastníci si tak môžu vybrať rôzne náročné témy aj podľa toho, ako veľmi sú v informatike zdatní,“ tvrdí Emma Baďurová z organizačného tímu.

Každý deň je poobedný blok rozmanitý, pretože účastníci si vyberajú medzi niekoľkými workshopmi. Všetky sú zamerané na aktuálne trendy v informatike, a teda študenti sa môžu dozvedieť viac o aktuálnom trende NFT, webových aplikáciách či o tom, ako ich hacknúť. Keďže sa celý deň všetci vzdelávajú, poobede je okrem workshopov čas aj na zábavu a utužovanie kolektívu. To sa zaručene podarí napríklad aj pri člnkovaní na Dunaji, ktoré si mnohí vyskúšajú vďaka Trojstenu prvýkrát.

Jednou z ústredných myšlienok Trojstenu je okrem kvalitného vzdelania aj tvorba komunít a silných priateľstiev. Zdroj: fotogaléria Trojsten

Matematika

Podobne ako programátori, aj matematici sa stretávajú celý týždeň o deviatej ráno, aby zahájili ďalší deň. Vždy sa rozdelia do piatich skupín na prednášky podľa náročnosti. Vedúci majú pripravené prednášky na témy ako napríklad polynómy či deliteľnosť čísiel. Keďže v každej skupine je pár ľudí, účastníci majú možnosť neustále konzultovať, pýtať sa a ozrejmovať si nejasnosti. „Našou zásadou je, že prednášajúci, organizátori a účastníci sú rovesníci. Zo skúseností vieme, že učivo dokážeme lepšie vysvetliť, pretože problémom, ktorý rieši účastník letnej školy, sme si prešli možno len pár týždňov dozadu. Vieme tak rýchlejšie, než učiteľ, ozrejmiť komplikácie,“ približuje Daniel Teplan, čerstvý maturant a vedúci na Letnej škole matematiky.

Poobedný program pokračuje opäť formou seminárov. Študenti sa pridajú do skupiny s matematickou témou, ktorá im príde zaujímavá a v nej spoločne riešia príklady. Daniel však upozorňuje, že charakter úloh je odlišný od výpočtových zadaní zo školskej matematiky: „Vedomosti sú viazané na školské učivo a základné princípy, ale to, čo učíme my, sú skôr poznatky naviac. Prednášky sú zamerané na riešenie jednotlivých príkladov a na kreatívne myslenie. Zadania tu nie sú typu: ‘vynásob tieto dve čísla‘, ale skôr: ‘dokáž princíp a vymysli, ako by sme mohli prísť na výsledok‘. Robíme to napríklad s goniometrickými funkciami – v škole sa naučíme, čo je sínus a kosínus a na Letnej škole sa venujeme tomu, ako sa funkcie odvodili a prečo ich potrebujeme používať.“

Prednáškové bloky boli nielen o počúvaní, ale aj o vlastnej kreativite v premýšľaní. Autor: Mária Jánošíková

Aktivity Trojstenu si pochvaľuje aj dlhoročný účastník Matej Havoš. Okrem toho, že na Letnej škole je už tretíkrát, nepohrdol ani súťažami, korešpondenčnými seminármi a sústredeniami: „je to iné, ako robiť veci do školy, vďaka fajn komunite, ktorá sa chce podeliť o to, čo vie. Rozmýšľal som, že by som sa stal tvorcom týchto podujatí a keďže som teraz zmaturoval, vedúci ma už pozývali sa zapojiť.“

Vizitkou Trojstenu je aj to, že veľa jeho bývalých účastníkov navštevuje zahraničné univerzity: „Na jednu stranu nás to veľmi teší, pretože aj to ukazuje kvalitu a zmysel našich podujatí. Na druhú stranu nám je ľúto, že naši potenciálni vedúci sa od Trojstenu vzdialia a nemôžu predávať svoje vedomosti ďalej. Stále je však dosť študentov, ktorí sa rozhodli ostať na Slovensku a veríme, že ich ďalšími rokmi bude viac a viac,“ uzatvára Daniel Teplan, ktorý začína od ďalšieho akademického roka študovať univerzitu na Slovensku.