Turnaj mladých fyzikov je súťaž pre zväčša niekoľkočlenné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Súťažiaci vypracujú 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou. Na samotnej súťaži družstvo nielen prezentuje svoj výskum, ale rovnako aj oponuje riešeniam iných tímov.

Atmosféra pri prezentovaní na celoslovenskom kole Turnaja mladých fyzikov. Zdroj: fotogaléria Turnaja mladých fyzikov

Daniela Vasiľová, Nina Nevláčilová a Michal Varšányi tvoria spoločne jeden tím, avšak nebolo tomu tak od začiatku. Po vyhodnotení krajského a celoslovenského kola sa podľa bodovania jednotlivcov zostavila nová skupinka troch študentov, ktorí reprezentovali Slovensko. Po veľkonočných sviatkoch sa pripravovali na národný rakúsky Turnaj mladých fyzikov každý z iného miesta Slovenska, avšak spoločne v online spojení.

Daniela je tretiačka na Gymnáziu Sobrance a v budúcnosti sa chce sústrediť na štúdium medicíny. Keďže fyzika je úzko prepojená s biológiou a chémiou, Turnaj mladých fyzikov jej pomáha rozšíriť si rozsah poznatkov aj nad rámec bežnej stredoškolskej úrovne.

Nina je podobne ako Daniela študentkou tretieho ročníka 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Fyziku mala vždy rada a Turnaju dala šancu vďaka jej učiteľovi fyziky, ktorý ju k zapojeniu motivoval. Po maturite zvažuje štúdium matematiky.

Michal je najmladším členom tímu a zastupuje ho ako kapitán. Študuje na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca a k fyzike v spojení s technikou má blízko už odjakživa. Súťaže sa účastní už druhý rok a oproti olympiádam ho zaujala najmä preto, že sa v nej spája teória s reálnym životom, kde je potrebné aplikovať nadobudnuté poznatky.

Je to váš prvýkrát, čo ste mali možnosť súťažiť v Turnaji mladých fyzikov mimo Slovenska?

Michal: Na minuloročnom rakúskom kole som bol iba ja, ktoré som rovnako zažil online. Dievčatá boli tento rok prvý raz. Bolo to určite jednoduchšie pripojiť sa online ako vycestovať za hranice. Keďže bolo podujatie takto na diaľku, mali sme možnosť spoznať tímy aj z viacerých krajín Európy, napríklad Bulharsko, Bielorusko či Slovinsko. Stretnúť sa s nimi za bežných okolností v rakúskom kole nebýva možné.

Ako prebieha takáto udalosť?

Michal: Minulý rok to bolo tak, že sme nahrali 12 minútové videá našich prezentácií a po začatí fyzboja nám boli poskytnuté odkazy na ne z YouTube. Na zhliadnutie a vybudovanie oponentúry sme mali 30 minút, čo bolo dobré, pretože sme si mohli video spoločne v tíme pretáčať. Avšak, tento rok to bolo inak. Keďže sa chceli Rakúšania čo najviac priblížiť medzinárodnému formátu, na poslednú chvíľu sa rozhodli, že pôjdeme prezentovať živým vstupom online a videá sme teda nepotrebovali.

Slováci na rakúskom Turnaji v roku 2018. Zdroj: fotogaléria Turnaja mladých fyzikov

Ako sa vám pracovalo spoločne na diaľku a v novom zoskupení?

Daniela: Išlo to prirodzene, by som povedala. Týždeň predtým sme sa pripravovali online na oponentúru a recenziu. Vtedy sme mali čas sa spoločne zosynchronizovať ako tím a naučiť sa spolupracovať.

Nina: Týždeň tréningu s našou odbornou pomocou nám veľmi pomohol. Síce došlo k nedorozumeniu s točením videí, ale tým, že sme naše prezentácie považovali za vybavené, tak sme mali možnosť trénovať ďalšie časti nášho prejavu.

Vo vašom úspechu v Turnaji hrá kľúčovú rolu hlavne celoročná príprava. Aké úlohy ste riešili tento rok a ako ste pri tom postupovali?

Daniela: Ja som si vybrala pozorovanie synchronizácie dvoch oscilátorov, kde jeden oscilátor sú plamene troch sviečok dohromady. Najprv som pozorovala, ako sa správajú sviečky, keď sú blízko pri sebe, vtedy sa chovajú ako jeden veľký plameň. Následne som ich odďaľovala od seba, pretože mojou úlohou bolo popísať, ako od seba závisia vzdialenosti horiacich plameňov. Úlohu so sviečkami som si vybrala hlavne preto, že výskum bol realizovateľný aj v domácich podmienkach.

Nina: Ja som skúmala špongie, ako efektívne a za akých podmienok vsakujú vodu. Výskum bol odvodený od kapilarity a čerpala som aj z rôznych publikácií, ktoré skúmali pohyb nasávania vody. Do misiek som napustila vodu, kde som postavila nastojato špongie. Sústredila som sa na to, ako závisela výška nasiaknutých hladín špongií od času nasakovania vody. Brala som do úvahy aj veľkosť pórov, dobu používania špongií a povrchové napätie. V teórii mi vyšli určité predikcie, od čoho by mal pohyb nasávania závisieť. Spravila som teda porovnanie mojich dát s hypotézou a na záver som určila efektívnosť nasávania z dlhodobého a krátkodobého hľadiska.

Znázornenie výšky vsiaknutej vody do špongie v Nininom pokuse.

Michal: Riešil som úlohu s názvom „Dynamika guľôčky“. Zostrojil som kruh s vyrezanou drážkou, kde som vložil guľôčku. Následne som kruh roztočil a guľôčka sa začala v drážke rôzne pohybovať a cieľom bolo tento pohyb preskúmať. Zistil som, že na guľôčku pôsobia dve základné sily: gravitačná, ktorá objekt ťahá k zemi a odstredivá, ktorá ťahá guľôčku do strany. Časom som prišiel na to, že existuje jeden bod, kedy sa sily tak sčítajú, že na guľôčku nebude nič pôsobiť do strany a ona bude stáť na mieste. Tiež som si všimol, že takýchto stabilných bodov existuje aj viac. Osobne sa mi inak pracovalo oveľa lepšie teraz, počas korona krízy, pretože som mal na výskum omnoho viacej času. Podobne ako dievčatám, aj mne zabral výskum a vypracovanie viac ako mesiac.

V čom ste boli oproti ostatným tímom v Rakúsku výnimoční, keď sa vám podarilo obhájiť druhé miesto?

Nina: Veľa spravila naša príprava, mali sme nad sebou skutočne dôsledný dozor. Vďaka tréningu s Bohdanom Glišovičom, Jakubom Šťavinom a s našimi vedúcimi, Natáliou Ružičkovou a Martinom Gažom, sme mali väčšiu istotu. Zároveň nám ešte aj pomohlo to, že som mohla byť s Michalom spolu pri hovore, keďže sme obaja z Bratislavy a Danielu sme mali pripojenú online. Možno ten osobný kontakt až tak nezaváži, ani iné víťazné tímy nemali túto možnosť, ale určite je to jednoduchšie sa osobne počas Turnaja poradiť.

Daniela: Vo všeobecnosti tiež platí, že je veľmi dôležité vedieť predstaviť svoj názor, stáť si za ním a nezľaknúť sa mienky oponujúceho.

Michal: Rád by som ešte podotkol, že je dobré vedieť predpokladať, kde mohol spraviť súťažiaci chybu. Zväčša sú to hlavne jeho vlastné výskumy či grafy. Preto sa radšej nesústredím len na komplexnú teóriu, ktorú aj tak nemám šancu za taký krátky časový úsek do hĺbky pochopiť. Dôležité je aj vedieť taktizovať pri výbere úloh.

Turnaj mladých fyzikov je čisto o fyzike len na prvý pohľad. Čo iné vás súťaž ešte naučila?

Nina: Keďže súťaž má rýchly spád, naučila ma efektivite, dobrému časovému manažmentu a príprave všetkého, čo chcem povedať. Je to tak napríklad pri recenzii, kde je skutočne málo času na zhrnutie celého fyzboju. Okrem dobrého vyjadrovania sa mi rozšíril aj odborný slovník.

Daniela: Ak by som mohla ešte doplniť Ninu, Turnaj dosť posilnil moje komunikačné schopnosti, jednak v anglickom jazyku sme mohli rozprávať a taktiež viesť aj samotnú diskusiu 10 minút o úlohe iných súťažiacich, ktorú sme nikdy nevideli.

Michal: Mňa naučila dôležitú vec, a tou je klásť otázky. Koľkokrát som prišiel na to, že pokiaľ sa nezaujímam o problematiku bližšie, nerozumiem jej až tak, keď sa na ňu opýtam viac. Podobne je to aj v škole, kde si často myslíme, že veciam rozumieme, no po detailnejšom pátraní zistíme, že tomu tak nie je.

Danielu, Ninu a Michala čaká ešte jedno výberové sústredenie, pri ktorom sa definitívne rozhodne, či pôjdu reprezentovať Slovensko aj na samotný vrchol súťaže, do medzinárodného kola v Gruzínsku. Ostáva len dúfať a veriť, že kroky tohto tímu budú pokračovať  ďalej a že dostanú ešte jednu príležitosť ako družstvo zažiariť aj vo svete.

Autor: Mária Jánošíková