„Vítam vás na tohtoročnom, veľmi netradičnom kole súťaže Turnaja mladých fyzikov. Síce sme národné kolo online už zažili, avšak spojenie krajského a celoštátneho kola je pre nás nezvyčajnou zmenou,“ otvára podujatie pán docent František Kundracik, predseda odbornej komisie.

Súťaži sa venuje už viac ako desať rokov a zaujala ho hlavne simulácia reálnej vedeckej práce. Študenti sa sústredia počas roka na fyzikálne úlohy stanovené komisiou, na ktoré musia nájsť riešenie. Nejde však len o príklady a suchú teóriu. Svoju hypotézu musia potvrdiť aj praktickou skúškou. Jej realizácia bola tento rok výrazne náročnejšia: „Turnaj je tímovou súťažou a vyžaduje si taktiež množstvo experimentov, na ktoré nemajú študenti doma vybavenie. Napriek tejto situácii ma však niektoré riešenia študentov príjemne prekvapili,“ zhodnocuje Kundracik.

Predseda celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov odovzdáva diplomy na krajskom kole v Bratislave v roku 2017. Zdroj: fotogaléra Turnaja mladých fyzikov

Esencia podujatia sa vytratila

Súťažiaci v národnom kole majú možnosť sa zoznámiť s osobnosťami z univerzít a Slovenskej akadémie vied. Tento rok nebolo možné tieto stretnutia v online priestore uskutočniť: „Podstatnou časťou podujatia sú diskusie cez prestávky či obedy. Toto úplne vypadlo a je to obrovská škoda,“ vysvetľuje docent Martin Plesch, predseda poroty, „robili sme, čo sa dalo, ale je mi jasné, že to nebolo ono. Mám zmiešané pocity, tú svoju atmosféru to jednoducho nemalo,“ dodáva Plesch.

Podujatie sa konalo vo videokonferencii, ktorá umožňovala rozdelenie do niekoľkých miestností. V každej sa nachádzali po tri tímy spolu s porotcami, kde prebiehali takzvané fyzboje, čiže kolá, v ktorých jeden tím prezentuje, druhý oponuje jeho riešeniam a tretí ako recenzent hodnotí výstupy oboch skupiniek. Každý tím si zvolí svojho prezentujúceho, oponujúceho a recenzenta, ktorý vystupuje za všetkých.

Predseda poroty Martin Plesch spolu s Františkom Kundracikom pri hodnotení výstupov na celoštátnom kole v roku 2016. Zdroj: fotogaléra Turnaja mladých fyzikov

Rozdiely pocítili aj súťažiaci

„Napriek tomu, že naša príprava vyzerala na prvý pohľad rovnako ako každý rok, chýbal jej zvyšok tímu. Boli sme síce v kontakte, ale hľadanie problémov v experimentoch bez toho, aby sme sa stretli, je omnoho zložitejšie,“ uvádza členka víťazného tímu Karolína Jediná z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

Komplikácie nastali aj v tíme z Gymnázia Šrobárova v Košiciach: „Potrebné súčiastky som si dokupoval cez internet a špeciálne meracie zariadenie som si požičal z Technickej univerzity v Košiciach,“ uvádza Marek Tej, jeden zo súťažiacich z košického gymnázia.

Učitelia ako významná podpora

Pri príprave pomáha žiakom aj pedagogický dozor. Svojim študentom sa venuje pred súťažou takmer nepretržite: „Neraz trávime aj víkendy či prázdniny v škole, kde spoločne pracujeme na úlohách. Utužuje to kolektív a zlepšuje komunikáciu. Tentoraz to však nešlo a študenti museli pracovať samostatne,“ približuje Richard Rippel, učiteľský dozor pre víťazný tím.

Priebeh krajského kola online. Prezentujúci tím z Gymnázia Šrobárova, oponujúci zo Sobraniec a recenzent z Gymnázia Poštová Košice. Koláž: Mária Jánošíková

Našli aj pozitíva

Súťažiaci si napriek sťaženým podmienkach pochvaľujú, že sa naučili samostatnosti či dôslednejšiemu vyhľadávaniu informácií. Niektorým novým skutočnostiam sa potešil aj predseda odbornej komisie František Kundracik: „Online forma nepozná hranice medzi krajmi a štátmi, a tak sme na celoštátnom kole mali porotcov z celého Slovenska. Tiež sme v porote privítali bývalých súťažiacich, ktorí momentálne študujú na zahraničných univerzitách.“

Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi

Účastníkom sa tento rok darilo a nikomu sa nepodarilo klesnúť pod hranicu úspešnosti. V tabuľke si môžete pozrieť výsledky jednotlivých tímov v krajskom kole.

PoradieTímBody
1.Gymnázium Šrobárova 1 (Košice)131,83
2.Gymnázium Jura Hronca (Bratislava)124,50
3.Gymnázium Sobrance 1118,08
4.1. súkromné gymnázium Bajkalská (Bratislava)107,50
5.Gymnázium Poštová (Košice)103,33
6.Gymnázium Šrobárova 2 (Košice)98,38
7.Gymnázium Pavla Horova (Michalovce)98,17
8.Gymnázium Jána Adama Raymana (Prešov)94,33
9.Gymnázium Sobrance 272,50

Prvé tri tímy postúpili z krajského do celoštátneho kola. Gymnázium Jura Hronca čaká ako víťaza slovenského Turnaja mladých fyzikov príprava na medzinárodné kolo, ktoré sa, ak aktuálna situácia dovolí, tento rok uskutoční v Gruzínsku.

PoradieTímBody
1.Gymnázium Jura Hronca44,1
2.Gymnázium Šrobárova 136,6
3.Gymnázium Sobrance33,5

„Na to, aké mali študenti podmienky, výstupy boli veľmi dobré,“ dodáva Plesch, „veríme, že to bola jednorazová záležitosť a už pred letom sa vrátime k bežnej príprave reprezentačného družstva.“

AUTORKA: Mária Jánošíková