Krúžkom a prípravám na olympiády v chémii sa začal venovať krátko potom, ako odštartoval svoju učiteľskú kariéru. Vychoval mnohých nadšených chemikov, ktorí aj vďaka nemu priniesli medaily z medzinárodných kôl chemickej olympiády. V roku 2005 bol s jedným svojim žiakom na Taiwane, odkiaľ priniesli zlato. „Dodnes si spomínam, aké to bolo pri vyhlasovaní. Zostali už iba posledný traja, ktorých nevyhlásili a úplne na záver to zaznelo – Anton Repko, Slovakia. Bol som pod pódiom a tisli sa mi slzy do očí keď rozvinul slovenskú zástavu,“ spomína Marcel Tkáč.

Ako sám vraví, úspechy na olympiádach sú skvelé, no po rokoch v školstve pochopil, že to nie je to najdôležitejšie. „Najdôležitejšie je, keď vidím, že sú moji bývalí žiaci úspešní vo svojom živote. Že vyštudovali skvelé školy, majú zamestnania v popredných svetových firmách a sú šťastní,“ dodáva.

„Učenie je moje poslanie. Po štyridsiatke som pochopil, že by to dokonca nemusela byť ani chémia, pokojne aj iný predmet. Len aby som mohol učiť.“

Pán Tkáč sa popri vedení školy a učení venuje aj písaniu vlastných učebníc a organizovaniu Chemickej olympiády (CHO) – je totiž predsedom krajskej komisie a členom slovenskej komisie CHO. Svoje poslanie motivovať pre chémiu tak rozšíril na žiakov z celého Slovenska. Ako sám vraví, stále ho najviac baví byť so žiakmi v laboratóriu. Aj s manželkou, ktorá je tiež chemička, sa im venujú cez prestávky aj mnohé popoludnia. „Učenie je moje poslanie. Po štyridsiatke som pochopil, že by to dokonca nemusela byť ani chémia, pokojne aj iný predmet. Len aby som mohol učiť,“ uzatvára Marcel Tkáč.

Významné úspechy

Medzinárodná chemická olympiáda (IchO)
absolútne 3. miesto, zlatá medaila
2005 Taiwan

Medzinárodná chemická olympiáda (IchO)
zlatá medaila
2004 Nemecko