Keď zrazu deti zo základnej školy v Skýcove po vypuknutí pandémie Covid-19 zostali doma, učenie matematiky sa pre ne skomplikovalo. Jozef Zvolenský sa preto rozhodol, že začne nakrúcať videá, v ktorých im vysvetlí jednotlivé preberané látky – od konštrukcie trojuholníka cez delenie zlomkov až po mocniny a odmocniny.

Keďže komplikácie pri učení na diaľku nemali iba deti a rodičia zo Skýcova, založil Youtube kanál „Učím sa doma“, kde videá zdieľal so všetkými. Po čase sa mu začali ozývať rodičia z celého Slovenska a prosiť ho, aby spravil video aj k učivám, ktoré neučí. „Časom to bolo tak 50:50. 50 percent videí bolo pre deti, 50 percent pre rodičov, ktorí chceli niečo iné – či už pre staršie alebo mladšie ročníky,“ opisuje Jozej Zvolenský.

„Snažím sa do videí dať vždy aj trocha vtipu. Matematika je pre väčšinu detí náročný a neobľúbený predmet a vďaka humoru je pre nich zvládnuteľnejšia,“

Ako sám vraví, spravil to veľmi rád. „Viem si predstaviť, že to pre nich bolo náročné. Ja sa matematike venujem dennodenne, no ak by som mal doma deťom vysvetľovať napríklad chémiu, tiež by som s tým mal problém,“ priznáva.

YouTube Kanál pán učiteľa Zvolenského – Učím sa doma

Pozitívny ohlas mal na videá aj od rodičov detí s poruchami učenia. Látku v nich totiž vysvetľuje veľmi jednoducho, priamo a nevidieť mu do tváre, vďaka čomu sa vedia lepšie sústrediť. „Snažím sa do videí dať vždy aj trocha vtipu. Matematika je pre väčšinu detí náročný a neobľúbený predmet a vďaka humoru je pre nich zvládnuteľnejšia,“ uzatvára Zvolenský.