V čase pandémie covid-19 ste boli jedným z prvých učiteľov, ktorí si osvojili online priestor. Zriadili ste si kanál plný zaujímavej matematiky, na ktorom dnes visí viac ako 750 videí a majú dokopy vyše 7800 minút. Pokračujete v ich nakrúcaní?

Samozrejme. Vytvoril som si dve skupiny, v jednej mám učiteľov matematiky a ďalších prírodovedných predmetov, v druhej rodičov s deťmi. Navzájom sa prepájame, pomáhame si a motivujeme sa. Ak majú žiaci nejaký problém, spracujem učivo a podrobne ho vysvetlím. Sú to jednoduché a krátke videá s názornými príkladmi z každodenného života. Nenakrúcam ich pre jednotkárov, ale skôr pre deti, ktorým matematika ide ťažšie alebo sa učia doma.

Priblížite nám ďalšie spôsoby, ako dokážete nadchnúť deti pre matematiku?

Najnovšie sa snažím vyrábať učebné pomôcky, ktoré by dopĺňali moje videá. Matematiku by si deti mali aj ohmatať, aby si vedeli niektoré veci predstaviť a vyskúšať. Začal som vyrábať drevené puzzle a mozaiky z papiera. Na 3D tlačiarni tlačím matematické modely. Žiaci si aj sami vyrábajú podobné pomôcky a môžu si tak zaujímavou formou overiť svoje vedomosti. Učivo tak lepšie pochopia a ľahšie si ho zapamätajú.

Na výučbu využívate aj moderné technológie. Je náročné deti v dnešnej dobe zaujať?

Žiakov a žiačky na druhom stupni menej bavia statické veci. Narysovať obyčajný trojuholník v GeoGebre, čo je digitálna pomôcka na interaktívne učenie geometrie, je oveľa zaujímavejšie ako ho len tak nakresliť kriedou na tabuľu. Pracujeme aj s interaktívnou vzdelávacou platformou Mathigon. Moderné technológie neodmysliteľne patria do moderného školstva a sú súčasťou kurikulárnej reformy, do ktorej sa naša malá základná škola zapojila.

V čom vidíte prínos tejto reformy pre vašu školu?

Sme medzi štyridsiatimi školami pre pilotný program, ktorý zavádza a testuje moderné vyučovacie metódy. Praktickými skúsenosťami sa podieľame na vytvorení novej metodiky. Zároveň môžeme konzultovať obsah učebníc s ich autormi. Chceme dokázať, že aj malé školy ako tá naša môžu byť prínosom.  

Zmenila Cena Dionýza Ilkoviča vašu pedagogickú cestu?

Keď som ju v roku 2020 získal, bolo to pre mňa veľmi osobné. V tom čase mi zomrela mamička na covid-19 a bolo mi ľúto, že sa môjho ocenenia nedožila. Uznanie si nesmierne vážim, bolo pre mňa odrazovým mostíkom a otvorilo mi nové možnosti. Dostal som ponuku od ministerstva školstva na nakrúcanie videí. Následne som získal nomináciu do celosvetovej súťaže pre učiteľov Global Teacher Prize. Na moje prekvapenie som sa dostal do prvej desiatky a získal cenu verejnosti. Veľkým bonusom je aj to, že som spoznal výnimočných učiteľov, ktorí sa stali mojimi priateľmi. Od roku 2023 spolupracujem so spoločnosťou SmartBooks, ktorá vytvára online aplikáciu na pomoc žiakom a so spoločnosťou LiberaTerra, v rámci ktorej spolupracujem s manželmi Berovcami na tvorbe online učebnice z matematiky. Posúvam sa iným smerom, vylepšujem a modernizujem moje prístupy, aby deti lepšie pochopili matematiku.

Bolo toto ocenenie prínosom aj pre vašu malú školu? 

Keď sme sa zapojili do kurikulárnej reformy, snažili sme sa získať technické vybavenie pre modernizáciu vzdelávania. Oslovili sme mnoho inštitúcií a organizácií. Na moju veľkú radosť sa mi ohlásil Pavol Demeš, správca Nadácie Dionýza Ilkoviča (NDI), a ponúkol nám pomocnú ruku. Nadácia nám poskytla úžasné technické vybavenie vo forme interaktívnej dotykovej obrazovky s kompletným vybavením pre online vzdelávanie. Bol som z toho dojatý, lebo pre mňa sa kruh uzavrel. NDI ma posunula v učiteľskom živote iným smerom a následne som dostal možnosť s ňou spolupracovať a poskytnúť našim prváčikom moderné technické vybavenie pre kvalitnejšie vzdelávanie hodné 21. storočia. Deti sa môžu pripojiť na hodinu z domu alebo sa celé učivo dá nahrať a zdieľať online. Snáď sa raz na Slovensku dopracujeme k tomu, že takéto moderné vybavenie bude na každej škole, najlepšie vo všetkých triedach. Vidíme, aký záujem to vzbudilo u našich žiakov a sme za to nadácii nesmierne vďační. 

Je pre vašu pedagogickú prácu oživením, že odrazu máte široký dosah a pomáhate mnohým deťom z celého Slovenska?

Je pravda, že v online priestore nie som len učiteľom našich skýcovských detí, ale v podstate učím žiakov a žiačky po celom Slovensku. Spätnú väzbu mám aj od rodičov, ktorí majú deti v zahraničí a potrebujú ich niečo doučiť. Bonusom je, že mám prehľad, čo a ako sa kde učí. Sám oslovujem deti z celého Slovenska, aby mi pomohli vymyslieť napríklad test, alebo matematický príklad. Vytváram s nimi aj množstvo kvízov, ktoré sú dostupné pre širokú verejnosť. V septembri pravidelne robím tzv. Majstrovstvá vesmíru pre piatakov z celého Slovenska. Súťažia online v matematike. Je to zábavné a poučné zároveň. 

Čo z vášho pohľadu chýba slovenskému školstvu? 

Potrebovalo by napríklad lepšiu propagáciu úspešných študentov. Je dôležité, aby sa aj verejnosť cez médiá dozvedela, aké výnimočné úspechy dosahujú slovenskí študenti na medzinárodných vedomostných súťažiach a olympiádach. A čo sa týka mňa osobne – inovácie vo výučbe mi neustále vŕtajú v hlave. Výhodou je, že učím už tri desaťročia. Zo skúseností viem, čo deti zaujíma a ako im matematiku priblížiť tak, aby ich bavila. Robím svoj kus práce, ktorá ma nesmierne baví. 

„V online priestore nie som len učiteľom žiakov našej školy, ale v podstate učím deti po celom Slovensku. Spätnú väzbu mám aj od rodičov, ktorí žijú v zahraničí a potrebujú deti niečo doučiť.“
Jozef Zvolenský