Čo je Turnaj mladých fyzikov (TMF)?
Je to súťaž pre niekoľkočlenné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Súťažiaci vypracujú náročné otvorené úlohy z rôznych oblastí fyziky, ktoré prezentujú pred odbornou porotou. Okrem prednášania vlastného výskumu hodnotia výkony súperov a oponujú ich riešeniam v takzvaných fyzbojoch.

Tohtoročný slovenský tím mladých fyzikov sa skladá z členov s rôznymi skúsenosťami. Daniela a Nina sa zúčastňujú súťaže prvý rok a podaktorým bude Turnaj pripomínať celé stredoškolské štúdium, ako Veronike, Karolíne a Michalovi. Rozdiely v spoločnom fungovaní medzi nimi však neexistujú. Na vlnu medzinárodného Turnaja sa naladili všetci rovnako a každý si v tíme našiel tú rolu, ktorá zveľaďuje jeho silné stránky. Odmenou za usilovnú prácu im bolo spoznávanie Gruzínska a kultúr skrz osobnosti súťažiacich z Ázie či Európy. Priateľským rozprávaním dostanú študenti do diania súťaže a zážitkov každého.

Turnaj formuje osobnosť, vyzdvihuje Veronika

Nič nie je zadarmo a zážitky na medzinárodnom kole im boli zadosťučinením za niekoľkomesačnú prácu na svojich schopnostiach: „Príprava na Turnaj zaberá nemalé množstvo času. Je to veľa prebdených nocí, hodiny ťažkého experimentovania, študovania a konzultácií. Keď chce človek v tejto súťaži vynikať, musí pracovať aj sám na sebe. Ja som napríklad zlepšovala svoju matematiku, aby som pochopila vyššiu fyziku či veľa času som presedela nad knihami, čo ma vedomostne posunulo dopredu,“ hovorí kapitánka tímu.

Spolu s Michalom sa zhodne na tom, že Turnaj nie je len o fyzike: „Súťaž nás učí odprezentovať si svoj výskum a obhájiť si ho. To je niečo, v čom oproti olympiádam vyniká,“ dopĺňa Michal.

Veronika Ucekajová pri prezentovaní vlastného experimentu. Zdroj: fotogaléria TMF

Obrovské poďakovanie patrí našim vedúcim, hovorí Daniela

Výhrou na celoslovenskom kole sa príprava na medzinárodný Turnaj nekončí. Na svojich projektoch pracovali študenti až do poslednej chvíle. Ich schopnosti si profesori a vedúci otestovali vo výberovom kole, kde z dvanástich adeptov vytvorili päťčlenný tím:  „Najskôr sa simulovala celá súťaž – prezentácie, oponovanie a recenzie. Druhá časť bola viac fyzikálna, kde sme písali vedomostné testy. Ďalší faktor, ktorý vedúci zohľadňovali, bolo fungovanie tímu ako jeden celok. Naša spolupráca hrá v úspechu veľkú rolu,“ popisuje Daniela priebeh výberu.

Veronika a Daniela pracujú na úlohách na prípravnom sústredení. Zdroj: fotogaléria TMF

„Je veľmi dôležité, aby súťažiaci na konci dňa po všetkej námahe spolu dobre vychádzali. S vedúcimi sme strávili veľa času aj mimo práce, čo nám pomohlo, aby sme sa spoznali lepšie. Malo to efekt na našu neskoršiu prácu. Všetko toto robili vedúci vo svojom voľnom čase,“ hovorí vďačne Michal.

Za úspechom stoja aj pedagógovia, ktorých pomoc vyzdvihuje Veronika: „Bez pomoci mojej pani profesorky Zuzany Ješkovej by som dnes určite nebola tam, kde som.“

Súperi nevyužívali celý potenciál svojho tímu, vysvetľujú Nina a Karolína

Ako sami súťažiaci tvrdia, prerozdelenie úloh v tíme vidia ako kľúčovú rolu k úspechu. Vďaka trénovaniu oponentúr a recenzií pred odletom do Gruzínska mali oproti ostatným tímom veľký náskok.

„Súperi v tímoch príliš nespolupracovali. Na recenzii či oponentúre bolo vidieť, že rozmýšľali len dvaja, traja z piatich, čím využili len polovičku mozgov celej skupinky,“ všimla si Karolína. Nina pritakáva a ďalej spomína, že pri väčšine oponentúr mali tímy otvorený iba jeden notebook a svoj čas nevyužili naplno. Ich tím pracoval za niekoľkými počítačmi a na prezentáciách robili všetci: „To som nevidela u nikoho, takto sme to mali premyslené asi jediní.“

Slovenský tím sa spoločne pripravuje na svojich súperov. Zdroj: fotogaléria TMF

Zohranie slovenského tímu si všimla aj porota:

„Mojou úlohou bolo oponovať, teda diskutovať s inými tímami o tom, prečo sú ich prezentované riešenia nesprávne. Dozvedela som sa, že na druhých som pôsobila veľmi sebavedomo, pretože som sa nebála ani tých, ktorí majú väčšie vedomosti. Dokonca mi bolo povedané, že som dokázala zmiasť aj porotu,“ popisuje s úsmevom na tvári Daniela svoju rolu v tíme.

„Danka kladie pri oponentúrach také otázky, že sám súper sa zamýšľa, či má pravdu,“ voľne parafrázuje Michal hlášku ich vedúceho.

Michal Varšányi prezentuje vlastný výskum vo finále na medzinárodnej univerzite Kutaisi v Gruzínsku. Zdroj: fotogaléria TMF

Gruzínsko nám dalo neopakovateľné zážitky, teší sa Michal

„Bol som veľmi rád, že som mohol spoznať ľudí, s ktorými som sa bavil doposiaľ len online, napríklad Bulharov či Rakúšanov, ktorí prídu dokonca aj k nám do Tatier,“ popisuje Michal svoje nadšenie, „naživo spoznať ľudí z Iránu, Pakistanu alebo Gruzínska… Takúto príležitosť nemá človek často. Odlišnosť kultúry bola vidieť aj v tom, ako sa čo i len obliekali.“ Taktiež hovorí, že po fyzbojoch mali všetky tímy zvyk sa obdarovať sladkosťami a suvenírmi typickými pre ich krajinu. Študentská pečať, horalky a cukríky s obrázkami porote a ostatným tímom vraj veľmi ulahodili.

Výlet na kolotoče bol jedným z tých, ktorý utužil vzťahy medzi všetkými zúčastnenými. Zdroj: archív súťažiacich

Nina debatu dopĺňa a hovorí, že súťažili sedem dní a okrem toho strávili svoj čas v Gruzínsku rôznymi výletmi. Spoločne zaspomínali na nejeden zážitok: „Na konci exkurzie do jaskyne nás čakal na parkovisku autobus. Keď sme mali k nemu namierené, zastihol nás obrovský lejak. Samozrejme, ešte niekoľko minút sme zmätkovali, ktorý z pristavených autobusov je náš, do ktorého nastúpiť. Čistá panika a zároveň veľká sranda. Zábava bola aj s rakúskym tímom, vo vode sme vyliezli jeden na druhého a zhadzovali sme sa.“

„Celý deň sme boli zatvorení v miestnosti snažiac sa poraziť všetkých súperov, ale v momente ako kolo skončilo, všetci sme sa porozprávali ako skvelí kamoši. Toto sa v čase online stretnutí stať nemohlo,“ približuje atmosféru živého podujatia Karolína. Tiež tvrdí, že týždeň fyzbojov bol náročný, jeden celý deň museli dospávať všetko vypätie síl, ale pri zážitkoch, ktoré ich dobíjali počas kôl, únavu vraj vôbec nepociťovali.ň

Študenti sa zrážali na autíčkach s prezidentom súťaže pánom Pleschom. Zdroj: archív súťažiacich

Ako vraví Veronika, do úspechu je potrebné investovať veľké množstvo času. Napríklad Karolína optimalizovala rotor vrtuľníka, aby vyletel čo najvyššie a Michal staval senzor, ktorý zisťoval prítomnosť feromagnetické objekty (viac riešených zadaní nájdete v tomto článku). Vypracovanie takýchto náročných úloh so sebou prináša aj zamyslenie, aké majú výskumy využitie v praxi, na čo má Veronika jasnú odpoveď: „Najdôležitejšia vec, ktorú som si z úloh odniesla, nie je ich využitie v praxi, ale posunutie v odbornosti. Asi by som nevedela posúdiť, kde využijem nadobudnuté poznatky. Zmysel súťaže vidím v tom, že študenti sa vzdelávajú a že už na strednej škole si vedia postaviť vlastný výskum.“

Svoju účasť v Turnaji berie tím zodpovedne a inšpiruje ich k ďalšiemu štúdiu: „Chystám sa na Univerzitu Karlovu do Prahy, kde budem študovať fyziku. Tento vedný odbor ma veľmi zaujal a momentálne v ňom vidím osobné naplnenie. Som ale otvorená aj iným možnostiam, v tom ma Turnaj veľmi posunul. Som presvedčená, že do hocičoho sa pustím, tak skúsenosti, ktoré som nadobudla v tejto súťaži mi budú neskôr nápomocné. Keďže som tento rok maturovala, súťaže sa už nebudem môcť zúčastniť. Tajne však dúfam, že budem môcť popri škole, ako asistent či tím líder pomáhať, podobne ako ostatní tento rok nám.“

Prvých päť víťazov medzinárodného kola Turnaja mladých fyzikov v roku 2021

UmiestnenieKrajina
1.Poľsko
2.Slovensko
3.Rakúsko
4.Ukrajina
5.Maďarsko

Zloženie súťažného tímu

MenoŠkolaPrimárna rola v tíme
Veronika UcekajováGymnázium Šrobárova 1, KošiceKapitánka tímu (predstavenie tímu pred fyzbojmi), oponentúry
Karolína JedináGymnázium Jura Hronca, BratislavaKontrola fyzikálnych faktov svojho tímu a súperov
Daniela VasiľováGymnázium Sobrance, SobranceOponentúra a recenzia
Nina Nevláčilová1. súkromné gymnázium v Bratislave, BratislavaPrezentovanie a recenzia
Michal VaršányiGymnázium Jura Hronca, BratislavaPrezentovanie a štruktúra slidov počas oponentúr a recenzií

Vedúci slovenského tímu

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Bohdan Gliševič (University College London)

Podporný tím

doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. (vedúci oddelenia Fyzikálneho ústavu SAV)
doc. RNDr. František Kundracik, CSc. (Katedra experimentálnej fyziky, MatFyz)
Mgr. Daniel Nagaj, PhD. (vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV)
Jakub Šťavina (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava)
Martin Gažo (Trinity College, Cambridge)
Tereza Zuskinová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, asistentka prezidenta súťaže)
Richard Rippel (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava)
Natália Ružičková (Institute of Science and Technology Austria Viedeň)

„Vedúci do nás vložili hodiny ťažkej práce, úsilia, trpezlivosti. Posielame obrovské poďakovanie!“

AUTORKA: Mária Jánošíková