Keď sú študenti prioritou

Vítazstvá z olympiád, účasť na prestížnych svetových súťažiach či dokonca asteroidy s ich menom. S dobrým mentorom dostávajú talentovaní žiaci podporu, s ktorou excelujú aj na medzinárodnej úrovni. Najmä na krúžkoch, ktoré robia vo svojom voľnom čase, majú učitelia schopnosť vzbudiť v študentoch záujem o témy, ku ktorým by sa inak možno nedostali. Ovplyvniť však dokážu nielen ich kariérne smerovanie, ale aj osobnostný rozvoj. „Najväčším zadosťučinením pre mňa je, keď sa z mojich žiakov stanú dobrí ľudia a ostane im otvorená myseľ, pracovitosť, trpezlivosť, zapálenosť pre dobré a správne veci, ako aj snaha robiť svoju prácu dobre,“ vraví Miriam Feretová, minuloročná finalistka CDI, ktorá sa snaží podporovať žiakov aj mimo odbornej stránky. „Má to zmysel a mladým ľuďom sa treba venovať, pretože my ich formujeme.“

Galavečer, ako sa patrí

Za posledné roky bolo vďaka CDI ocenených 16 mentorov a mentoriek s inšpirujúcimi príbehmi o rozvoji mladých slovenských mozgov. Posledné dva ročníky Ceny Dionýza Ilkoviča boli poznačené pandémiou. Situácia pre pedagógov a mentorov bola o to ťažšia a museli nadviazať na svoje mimoškolské aktivity a venovať sa študentom primárne len na diaľku.

V obmedzenom režime prebiehalo aj odovzdávanie cien. V roku 2020 sa galavečer CDI konal iba v online forme. Ceny za rok 2021 boli pre pandémiu odovzdané až v marci tohto roka, pričom prvýkrát odovzdal Cenu Dionýza Ilkoviča osobne minister školstva Branislav Gröhling v sídle rezortu vzdelávania. Tento rok by sa odovzdávanie cien malo odohrať opäť naživo a už v plnom rozsahu 9. novembra 2022 v Redute v Bratislave.

Koho môžem nominovať?

Na Cenu Dionýza Ilkoviča môžu byť nominovaní pedagogickí pracovníci aj nepedagógovia. Dôležité je, aby sa podieľali na dlhodobom rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov ZŠ a SŠ v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia. Do súťaže ich najčastejšie nominujú ich kolegovia, bývalí či súčasní študenti, alebo riaditelia škôl.  No môže tak urobiť prakticky každý, kto ich prácu pozná.

Nominovaní mentori a pedagógovia budú hodnotení odbornou porotou na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu a inovatívneho prístupu k učeniu. Finalisti a víťaz dostanú vecné ceny a rozdelia si finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur.

Poznáte niekoho, kto sa zanietene venuje vzdelávaniu študentov? Teraz máte jedinečnú príležitosť ho nominovať. Stačí, ak venujete pár minút svojho času vyplneniu krátkeho formulára na stránke – https://nadaciadi.sk/cena-dionyza-ilkovica/nominovat-ucitela/