Prírodné vedy bavili Marianu Strakovú natoľko, že sa nevedela rozhodnúť, či pôjde študovať biológiu alebo chémiu. Pre chémiu bola motivovaná vynikajúcimi učiteľmi, jej otec bol chemik, ale biológia jej zo svojej podstaty prirástla k srdcu. Na vysokej škole začala navštevovať Ústav preventívnej klinickej medicíny a myslela si, že sa stane virologičkou. Stretla však muža svojho života, narodili sa jej 3 deti a po osemročnej materskej dovolenke sa rozhodla pre učiteľstvo. „Každý jeden deň so študentmi ma baví, jednoducho sem patrím,“ priznáva bez okolkov skúsená pedagogička.

„Práca vedca ma vždy lákala a myslela som si, že to bude moje životné naplnenie. Postupne som zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich,“ pokračuje učiteľka biológie a chémie na gymnáziu v Seredi. Keď sem nastúpila, dostala príležitosť venovať sa biologickej olympiáde. Hneď prvý rok sa jej študentom podarilo prebojovať do celoštátneho kola, čo ju povzbudilo. Nasledujúci rok otvorila biologický krúžok a začala sa naplno venovať talentovaným študentom v rámci mimoškolských aktivít.

Prelomovým momentom jej kariéry bolo stretnutie s Jaroslavom Ferencom, žiakom sekundy, ktorý ju vyhľadal s tým, že sa chce venovať biologickej olympiáde. „Navzájom sme sa učili, motivovali a lúskali témy ďaleko za hranicou stredoškolského učiva,“ spomína pani učiteľka na obdobie, ktoré ju veľmi inšpirovalo. Za jej asistencie sa Jaroslavovi podarilo zúčastniť jedenástich medzinárodných olympiád, na ktorých získal celkovo deväť medailí. „Dnes už celé zástupy úspešných olympionikov dokazujú, že Mariana Straková je skutočne mimoriadnou učiteľkou, ktorá dokáže vnímať študenta ako rovnocenného partnera do diskusie a dokáže ho nadchnúť pre krásu biológie,“ vravíJaroslav Ferenc, ktorý dnes pôsobí na Inštitúte molekulárnej biológie v nemeckom Heidelbergu.

„Práca vedca ma vždy lákala a myslela som si, že to bude moje životné naplnenie. Postupne som zistila, že mojim poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich.“

Prírodné vedy podľa Mariany Strakovej vysvetľujú, čo sa deje v nás a okolo nás. Je rada, keď môže tieto zákonitosti študentom ozrejmiť a priblížiť. Najväčším ocenením je pre ňu  pochvala od študentov. Jej zverenci doteraz získali 13 medailí a jedno špeciálne ocenenie na medzinárodných olympiádach a desiatky úspechov na domácich súťažiach. Tieto úspechy pani učiteľku nesmierne tešia, a ako priznáva, niekedy ich prežíva viac ako oni. „Najdôležitejšie však je, aby boli v živote šťastní. Tak ako ja cítim radosť za katedrou, chcem, aby boli spokojní v povolaní, ktoré si vyberú.“

S mnohými bývalými študentmi a olympionikmi sú dodnes rodinní priatelia. „Olympiády sú  záležitosťou celej našej rodiny. Môj manžel študentov rozvážal po súťažiach, poznajú aj jeho. Aj vďaka rodinnému zázemiu sa považujem za šťastného človeka a som rada, keď niekto odo mňa pochytí pozitívny prístup k životu,“ dodáva obľúbená pedagogička. Energiu pre svoje zamestnanie čerpá najmä v rodine. Rada trávi čas v záhrade a miluje prechádzky v prírode.

  • Mariana Straková získala v roku 2019 aj Cenu Trnavského samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju regiónu, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky v rôznych oblastiach.
  • V roku 2020 jej bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená Malá medaila Svätého Gorazda za dlhoročnú prácu s nadanými a talentovanými žiakmi.