Pred ôsmimi rokmi dostala ponuku zorganizovať letný IT tábor pre deti základných škôl. Hoci bol úspešný, pre druhý ročník už nezískala finančnú pomoc. Nezastavilo ju to a na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach zorganizovala tento rok už ôsmy ročník. Deti na ňom zostavujú roboty LEGO, učia sa základy programovacieho jazyka Python, vytvárajú rôzne aplikácie, programujú hardvér – micro:bity a pomedzi to športujú. „Sme tu už ako rodina. Mnohé deti sa vracajú aj niekoľko rokov po sebe. Viacerí žiaci, ktorých dnes máme na gymnáziu v triedach so zameraním na informatiku si toto zameranie zvolili práve vďaka táboru. To ma veľmi teší,“ hovorí Mária Spišáková.

O popularizáciu informatiky medzi žiakmi základných a stredných škôl sa snaží aj organizovaním iGPH boja – súťaže v programovaní, ktorá má už 11-ročnú tradíciu. „Všimla som si, že niektoré deti, ktoré k nám prichádzali, sa na základných školách vôbec nestretli s programovaním. Súťažou sa snažíme deti ale aj učiteľov inšpirovať, aby sa tomu venovali. A veru sa aj venujú. Niektorí síce iba pár týždňov pred súťažou, ale aj to je niečo,“ vysvetľuje odhodlane.

„Žiadneho žiaka netreba podceňovať, programovať sa môže naučiť každý. Je to skutočne skvelý pocit keď vidíte, ako ich to nadchne a venujú sa tomu aj sami doma.“

Žiaci pani Spišákovej sa zúčastňujú celoslovenských prehliadok SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) či súťaží ako Robotický Battle, Lego Race, Networking Academy Race a mnohých ďalších. Sama tiež píše učebnice a vedie viacero krúžkov informatiky. „Žiadneho žiaka netreba podceňovať, programovať sa môže naučiť každý. Je to skutočne skvelý pocit keď vidíte, ako ich to nadchne a venujú sa tomu aj sami doma,“ uzatvára pani učiteľka Spišáková.

Významné úspechy

CISCO sieťová akadémia
Najlepšia CISCO sieťová akadémia na Slovensku
2007 Slovensko

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
1. miesto v celoštátnom kole
2002 Slovensko