V sérii krátky článkov na základe rozhovorov so špičkovými slovenskými vedcami vám rozpovieme príbehy, v ktorých sú hlav­nými hrdinami ľudia spoza katedry – učitelia, vedúci krúžkov, nadšen­ci. Svojím zápalom pre vedu nakazili stovky detí, ktoré dnes posúvajú hranice toho, čo ľudstvo dokáže. Vzbudili v nich nadšenie a ukázali im nielen ako sa učiť, ale ako objavovať.