Bolo to počas jeho prvého týždňa na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Vošiel do kabinetu a tam našiel niečo, čo mu vtedy takmer vyrazilo dych – obrovskú kopu inžinierskych a vedeckých časopisov v angličtine z celého sveta. Ich čítaním strávil celé mesiace. Profesorovi Rastislavovi Vrškovskému sa ich podarilo osobne zohnať napriek tomu, že to bolo počas vtedaj­šieho komunistického režimu veľmi náročné. Hoci to bolo riziko, podelil sa o ne so svojimi žiakmi. Takto popisuje Radoslav Danilák svoju prvú spomienku na výnimočného učiteľa, ktorému vďačí za dnešnú kariéru v hardvérovej architektúre.

Svojim žiakom sa Rastislav Vrškovský snažil nechávať priestor aj na vlastnú kreativitu – či už pri experimentoch, alebo výbe­re toho, na čom budú pracovať. „Umožňoval nám robiť niečo, na čom záleží. Práve takto by mali učitelia mladých ľudí in­špirovať k prírodným vedám – nechať ich pracovať na niečom naplňujúcom, čo pomôže druhým.“

Najväčšou motiváciou k tvrdej drine bol pre Radoslava Da­niláka profesor Vrškovský sám. Neustále si niečo načítaval alebo sa v niečom zdokonaľoval. „Nebol iba učiteľom, bol lídrom, ktorý učil ako viesť.“

Pod jeho vedením získalo mnoho študentov pre vtedajšie Československo významné medzinárodné ceny v matema­tike či fyzike. Olympiády z matematiky či programovania boli samozrejmosťou aj pre Radoslava Daniláka. To, že svoj život zasvätí vývoju čipov zistil už na základnej škole. „Už od detstva som chodil do rádioelektronických krúžkov.“

S profesorom Vrškovským bol v kontakte až do jeho smrti. „Bol mi ako rodina,“ spomína zarmútene. Dodnes je však v kontakte s jeho synom, ktorý ho dokonca navštívil v Spo­jených štátoch.

Ľudia s dobrými znalosťami v prírodných vedách majú podľa Radoslava Daniláka otvorené dvere všade vo svete. On sám sa vďaka nim dostal medzi špičku v Silicon Valley a dnes je podobná možnosť otvorená komukoľvek, kto bude chcieť. „Hovoril som s tisíckami inžinierov, ktorí hľadali prácu, no zamestnal som len niekoľko stoviek z nich. Inžinieri so silným zázemím v prírodných vedách mali najlepšie výsledky a boli platení najlepšie,“ uzatvára Danilák.