Hoci je dnes Mária Virčíková vedkyňou, ktorá vymýšľa algo­ritmy umelej inteligencie, jej príbeh sa začal troška netradične – v jednej triede španielskeho bilingválneho gymnázia v Koši­ciach. Aj keď jej spolužiaci sa väčšinou po strednej škole veno­vali ďalej jazykom a humanitným zameraniam, jej prípad je iný. A to hlavne vďaka výnimočnej profesorke Margarite. Nebola zástancom memorovania, a tak svojim žiakom dovolila použí­vať pri písomkách všetky poznámky a materiály. Práve to otvo­rilo Márii Virčíkovej dvere do sveta logiky, ktorý si zamilovala.

„Spomínam si s úsmevom na to, ako na hodine so začiatkom po siedmej ráno na mňa zvykla kričať: Mariiiia, por favor, nespi. Dnes si to hovorím, keď sa potrebujem na niečo ráno sústrediť a stále to funguje.“

Hovorí sa, že s talentom na matematiku sa musí človek na­rodiť. To však nebol prípad tejto kreatívnej technologičky. Matematiku si musela vydrieť tisíckami prepočítaných prí­kladov. „Veľa som na sebe pracovala. Prestala som sa vyho­várať na to, že na niečo nemám talent, že nemám gény na jazyky, matematiku, alebo čokoľvek iné.“

Hoci sa dnes vo svojej práci bez matematiky nezaobíde, vo svojich školských časoch sa Márii Virčíkovej nikdy nepodarilo získať na vysvedčení z matematiky jednotku. Neodradilo ju to, práve naopak. Profesorku Margaritu si vážila a obdivo­vala ju aj preto, že jednotku nikdy nedala, ak o tom nebola stopercentne presvedčená. „Záležalo mi na nej a keďže do svojej práce s nami vkladala toľko energie a úsilia, nechce­la som chodiť na jej hodiny nepripravená ani ja. Nadobudla som pocit, že ju nechcem sklamať.“

Z profesorky Margarity sršal entuziazmus. Integrály či iné zložité abstraktné systémy vysvetľovala s nadšením a vždy novou nádejou aj študentom, z ktorých väčšina sa chcela venovať radšej cudzím jazykom či humanitným predmetom. Mária Virčíková však svoje rozhodnutie venovať sa v živote prírodným vedám nikdy neoľutovala a dokonca sa neskôr stala študentskou osobnosťou Slovenska v matematicko-fy­zikálnych vedách a informatike. Stojí dnes vďaka nim pri vzniku niečoho, čo doteraz neexistovalo, môže spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú špičkou vo svojich odboroch, a hlavne, vyvíja inovatívnu technológiu, vďaka ktorej sa ľudia na opačných koncoch planéty ocitnú v jednom priestore v zmiešanej re­alite tak, ako keby naozaj boli spolu.