Na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca vedie fyzikálny krúžok a talentovaných žiakov z celého Slovenska pripravuje na medzinárodné kolá fyzikálnych súťaží, za čo bol nominovaný aj na Cenu Dionýza Ilkoviča. Neodučil desiatky rokov, ako väčšina ostatných nominovaných, no rešpekt u študentov mu získavajú jeho vedomosti a prístup.